Opłaty za żywienie

Od 1 stycznia 2022 stawki dzienne za żywienie wynoszą: 

14 zł – 3 posiłki 

10 zł – 2 posiłki 

Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu dokonujemy przelewem na konto bankowe:

54 1030 1508 0000 0005 5053 0066

Przelewy za posiłki prosimy dokonywać w terminie:

z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu,

najpóżniej do 15- ego dnia każdego miesiąca.

 

W tytule przelewu należy wpisać:

Nazwisko i imię dziecka i literkę „S” jeżeli chodzi o opłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola na ul. Sternhela

oraz z literą „N” jeżeli chodzi o opłaty za dziecko z filii przedszkola ul. Nauczycielska.

 

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka do godziny 9.00.