W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy następujące innowacje:

 • Siedem zmysłów mamy, świat nimi poznamy - głównym celem innowacji „Siedem zmysłów mamy , świat nimi zbadamy” jest kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Budowania poczucia empatii i tolerancji wobec tych, którzy te zmysły utracili czyli, niewidomi, niesłyszący czy niepełnosprawni.
 • Kraina Zmysłów- głównym celem innowacji jest poszerzanie i wzbogacanie treści programowych o zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej- wzbogacanie doświadczeń zmysłowych w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, stymulacji przedsionkowej. Rozwijanie umiejętności dzieci sprzyjających osiągnięciu przez nie gotowości szkolnej. Stymulowanie wszystkich zmysłów podczas zabaw i sytuacji  edukacyjnych. A także zaspokajanie dziecięcej ciekawości świata poprzez wielozmysłowe doznania w połączeniu z muzyką. 
 • Słyszę, mówię, czytam, piszę - innowacja skierowana jest do dzieci w wieku 4-5 lat i stymuluje percepcję słuchową; pobudza pamięć; integruje doznania wzrokowe, ruchowe i słuchowe, pobudza sferę poznawczą oraz wspiera przygotowanie do nauki czytania i pisania.
 • Tańce znane i nieznane - tańce mazowieckie - innowacja jest skierowana do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Celem innowacji jest poznanie podstawowych kroków tanecznych tańców regionalnych, poznanie kultury i obyczajów własnego regionu na podstawie cech charakterystycznych tańca i ubioru oraz kształtowanie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej. 

 

Realizujemy następujące projekty:

 • Dziecko u progu przedszkola,

 • Kraina liczb,

 • Akademia dobrego rodzica,

 • Schroniskowy przyjaciel Tuptuś,

 • Dwujęzyczne dzieci”–„Baby Beatles”, „Tom and Keri", 

 • Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa,

 • Program Edukacji Ekologicznej,

 • Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała,

 • Z Kicią Kocią Maluchy zmieniają się w Zuchy,

 • Europa bez granic,

 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury,

 • Zabawa sztuką,

 • Jesteśmy sobie potrzebni.